• English

Novinky

Ministerstvo práce a sociálních věcí se zapojí se do mezinárodního projektu EUROPEAN MOBILITY ROADSHOW. Jeho hlavními iniciátory, tvůrci a realizátory jsou Francouzské služby zaměstnanosti ANPE. V současné době probíhají přípravy na příjezd "Evropského info autobusu" a zahájení "Informačního týdne pracovní mobility".Hlavním aktérem projektu ROADSHOW je Eurobus, který vyjede 22. září t. r. z
Francie a postupně navštíví Německo, Finsko, Lotyšsko, Polsko, Českou republiku, Maďarsko, Itálii a Belgii. V každé z těchto zemí zůstane jeden den a obyvatelé daného státu budou mít možnost dozvědět se, jak je to s prací v rámci EU - co musí udělat před tím, než vycestují, jaká možná úskalí jim hrozí a jak se jim vyhnout. To vše jim řeknou vyškolení EURES  (European Employment Services - Evropské služby zaměstnanosti) poradci a pracovníci Euroinfocentra a Europassu. V České republice Eurobus zastaví v pondělí 9. října t. r. v 11.00 hodin na parkovišti B pražského Obchodního centra Letňany a zůstane do 18.00 hodin.Můžete se zde setkat i se zástupci naší společnosti New Recruit s.r.o.
EURES neboli European Employment Services - Evropské služby zaměstnanosti je informační a poradenská síť, jejímž hlavním posláním je podpora mobility pracovních sil. Občané ČR mohou stejně jako občané dalších členských států EU využívat služeb EURES při hledání zaměstnání v rámci EU, EHP a Švýcarska. V České republice funguje tato síť na všech 77 úřadech práce, a to od 1.května 2004. Na pověřených úřadech práce (zpravidla v krajských městech) pracuje 15 EURES poradců, kteří absolvovali specializovaná školení Evropské
komise. Více na  http://eures.europa.eu <http://eures.europa.eu>
 
Hlavní strana arrow Novinky
Novinky
© 2021 New Recruit, s.r.o.
Powered by Joomla