• English

Novinky

Ministerstvo práce a sociálních věcí se zapojí se do mezinárodního projektu EUROPEAN MOBILITY ROADSHOW. Jeho hlavními iniciátory, tvůrci a realizátory jsou Francouzské služby zaměstnanosti ANPE. V současné době probíhají přípravy na příjezd "Evropského info autobusu" a zahájení "Informačního týdne pracovní mobility".Hlavním aktérem projektu ROADSHOW je Eurobus, který vyjede 22. září t. r. z
Francie a postupně navštíví Německo, Finsko, Lotyšsko, Polsko, Českou republiku, Maďarsko, Itálii a Belgii. V každé z těchto zemí zůstane jeden den a obyvatelé daného státu budou mít možnost dozvědět se, jak je to s prací v rámci EU - co musí udělat před tím, než vycestují, jaká možná úskalí jim hrozí a jak se jim vyhnout. To vše jim řeknou vyškolení EURES  (European Employment Services - Evropské služby zaměstnanosti) poradci a pracovníci Euroinfocentra a Europassu. V České republice Eurobus zastaví v pondělí 9. října t. r. v 11.00 hodin na parkovišti B pražského Obchodního centra Letňany a zůstane do 18.00 hodin.Můžete se zde setkat i se zástupci naší společnosti New Recruit s.r.o.
EURES neboli European Employment Services - Evropské služby zaměstnanosti je informační a poradenská síť, jejímž hlavním posláním je podpora mobility pracovních sil. Občané ČR mohou stejně jako občané dalších členských států EU využívat služeb EURES při hledání zaměstnání v rámci EU, EHP a Švýcarska. V České republice funguje tato síť na všech 77 úřadech práce, a to od 1.května 2004. Na pověřených úřadech práce (zpravidla v krajských městech) pracuje 15 EURES poradců, kteří absolvovali specializovaná školení Evropské
komise. Více na  http://eures.europa.eu <http://eures.europa.eu>
 
Hlavní strana arrow Pro uchazeče
Pro uchazeče o zaměstnání Tisk E-mail

Co pro Vás můžeme udělat?

 • Nabídneme Vám aktuální pozice v cizině, zejména v Irsku a Velké Británii, dle poptávky našich klientů a Vašich schopností

 • Poskytneme Vám informace o podmínkách pracovního kontraktu i o životních podmínkách v cílové zemi

 • Poradíme jak vypracovat životopis

 • Přeložíme Váš životopis a potřebné dokumenty do anglického jazyka

 • Připravíme Vás na pohovor

 • Poskytneme Vám asistenci při zajišťování dopravy a ubytování v cizině

 • Pomůžeme Vám řešit případné problémy, které mohou vzniknout díky slabé znalosti anglického jazyka během začátku pracovní smlouvy

 • Přistoupíme zcela individuálně k požadavkům každého uchazeče

 • Zajistíme evidenci v naší databázi po dobu 2 let

 • Nebudeme si účtovat žádné poplatky za výše uvedené služby, ani za úspěšné umístění

Co požadujeme?

 • Občanskou bezúhonnost

 • Odpovídající kvalifikaci a praxi dle konkrétní nabídky

 • Seriozní a odpovědný přístup k práci

 • Poskytnutí pravdivých údajů (životopis, dotazník, průvodní dopis a reference)

 • Znalost anglického jazyka, je-li to požadavek našeho klienta

 

Co potřebujeme k Vaší registraci?

         V případě zájmu o registraci v naší databance uchazečů prosím vyplňte formulář a vypracujte strukturovaný pracovní životopis. Dále budeme potřebovat:

 • Kopii dokladu o ukončeném vzdělání (výuční list, maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom)

 • Fotografii

 • Kopii OP nebo pasu

 • Kopii průkazů, opravňujících Vás k určité činnosti (svářečský průkaz, řidičský průkaz, certifikát o ukončeném kurzu, rekvalifikaci apod.)         Materiály zasílejte e-mailem (upřednostňujeme), případně dopisem do kanceláře New Recruit na uvedenou kontaktní adresu. Budete zařazeni do elektronické databáze. Čekací lhůta na konkrétní nabídku může trvat několik dnů až několik měsíců. Evidence v databance společnosti není zárukou zajištění pracovního místa. Pokud Váš pracovní profil bude odpovídat požadavku některého z našich klientů, budete pozváni na pohovor a v případě jeho úspěšného absolvování Vám bude nabídnuta konkrétní pozice. V takovém případě budete dále požádán o předložení (v případě požadavku zaměstnavatele bude nutné některé kopie dokladů nechat ověřit nebo předložit originály):

 • Kopie výpisu z trestního rejstříku

 • Lékařského potvrzení, že jste schopen vykonávat danou práci v zahraničí

 • Doporučení bývalého/stávajícího zaměstnavatele, případně kontaktní číslo na osobu, která je oprávněna uchazeče doporučit

Další informace se dozvíte od našich konzultantů.


 
© 2021 New Recruit, s.r.o.
Powered by Joomla