• English

Novinky

Minimální plat v Irské republice od 1.1.2007 bude navýšen z původních 7,65 Eur/hodina na 8,30 Eur. Od 1.7.2007 bude minimální plat dále zvýšen na 8,65 Eur/hodina.
 
Hlavní strana arrow Hlavní strana
Zaměstnanost Tisk E-mail
K 30. 11. 2006 činila míra registrované nezaměstnanosti 7,3% (říjen 2006 – 7,4%, listopad 2005 – 8,4%). Úřady práce (ÚP) registrovaly celkem 432 573 osob, což je o 7 215 lidí méně než v říjnu 2006 a o 58 206 uchazečů méně než ve stejném období loňského roku. Z celkového počtu nezaměstnaných bylo 400 044 tzv. dosažitelných uchazečů o zaměstnání (jsou schopni okamžitě nastoupit do práce).     Pozitivní vývoj nezaměstnanosti můžeme přisuzovat i stále pěknému počasí, které umožňuje prodlužování sezonních prací, hlavně ve stavebnictví. Potěšitelné jsou stále se snižující počty evidovaných absolventů a mladistvých, došlo i k výraznému poklesu počtu registrovaných žen. Na celkovém poklesu uchazečů o zaměstnání se ženy v listopadu podílely 75%.

    Nejnižší míru nezaměstnanosti hlásí okresy Praha-východ a Praha-západ (shodně 2,1%), Praha (2,7%), Mladá Boleslav (3,0%), Pelhřimov (3,3%) a Benešov a Plzeň-jih (shodně 3,7%). Míru nezaměstnanosti vyšší než republikový průměr vykázalo 31 okresů. Nejvyšší byla v okresech Most (19,1%), Karviná (16,7%), Teplice (14,9%), Ostrava (13,2%), Jeseník (13,1%) a Ústí nad Labem (13,0%). Míra registrované nezaměstnanosti žen byla 9,0% a mužů 6,0%.

    Harmonizovaná míra nezaměstnanosti, která je zpracovávaná EUROSTATEM pro mezinárodní srovnání, dosáhla v ČR v říjnu 6,8%. V ostatních zemích EU byla následující: EU25 7,7%, Belgie 8,4%, Dánsko 3,4% (září), Německo 7,5%, Estonsko 4,0%, Řecko 8,8% (červen), Španělsko 8,2%, Francie 9,1%, Irsko 4,2%, Itálie 6,5% (červen), Kypr 4,3%, Lotyšsko6,9 %, Litva 5,6%, Lucembursko 4,9%, Maďarsko 7,6%, Malta 7,3%, Nizozemsko 3,9%, Rakousko 4,5%, Polsko 13,6%, Portugalsko 7,2%, Slovinsko 5,7%, Slovensko 12,1%, Finsko 7,2%, Švédsko 6,1%, Velká Británie 5,7% (srpen), Norsko 3,2% (září).

    V průběhu listopadu se na úřadech práce nově zaevidovalo 47 776 osob. Z evidence ÚP naopak odešlo 54 991 uchazečů. Do nového zaměstnání nastoupilo 34 592 lidí.

    Ke konci předchozího měsíce registrovaly úřady práce 235 285 žen – 54,4% z celkového počtu nezaměstnaných, 70 371 osob se zdravotním postižením – 16,3% z celkového počtu nezaměstnaných a 33 449 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. Na celkové nezaměstnanosti se tak podíleli 7,7%.

    Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v srpnu 117 462 uchazečů o zaměstnání – 27,2% všech osob vedených v evidenci. Úřady práce evidovaly k 30. 11. 2006 celkem 98 966 volných pracovních míst, což je o 2 173 míst méně než v předchozím měsíci a o 45 960 míst více než v listopadu 2005. Zaměstnavatelé jich nově nahlásili nebo uvolnili 29 673. Na jedno volné pracovní místo v současné době připadá v průměru 4,4 uchazeče, z toho nejvíce v okresech Karviná (33,6), Most (19,4), Teplice (18,0), Bruntál (17,7) a Jeseník (15,6).

    Ke konci listopadu 2006 evidovaly úřady práce 3228 volných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením. Pro absolventy a mladistvé nabízeli zaměstnavatelé celkem 17 699 volných pracovních míst.

 
© 2024 New Recruit, s.r.o.
Powered by Joomla